Våra kärnvärderingar
INTEGRITET
Vi iakttar de högsta etiska standarderna och bedriver vår affärsverksamhet öppet och ärligt i enlighet med lagens bokstav och anda.

KVALITET
Doles högsta prioritet är vår mission att erbjuda färsk frukt, grönsaker, och färdigpackade livsmedelsprodukter av finaste och högsta kvalitet, samt att vara en ledare inom frukt och grönt-industrins näringsutbildning och forskning.

VÄRDE
Vi är beslutna att tillföra ett ökat värde till våra aktieägare och kunder runt om i världen.

LOJALITET
Dole värderar lojala relationer med sina intressenter – våra aktieägare, kunder, anställda, leverantörer, affärspartners och värdländer runt om i världen.

ENGAGEMANG
I över 150 år har vi varit fast beslutna att uppfylla våra kunders förväntningar inom de viktiga områdena kvalitetssäkring, livsmedelssäkerhet, spårbarhet, miljöansvar och samhälleligt ansvar.

RESPEKT
Vi är fast beslutna att bibehålla en positiv och diversifierad arbetsplats och leverantörsbas som främjar öppen dialog och inser vikten av individuella och kulturella skillnader.

RESULTAT
Dole främjar en resultatorienterad kultur baserad på våra värderingar.

Ett brev från vår ordförande...

Dole Food Company Inc. – Uppförandekod

Dole har alltid strävat efter högsta möjliga etiska standard inom hela sin världsomfattande verksamhet och har ett mycket gott rykte internationellt för sin affärsintegritet. Doles uppförandekod tillhandahåller riktlinjer för en laglig och etisk affärsverksamhet. Visa Doles uppförandekod.

Delat ansvar att förhindra, korrigera och, om nödvändigt, rapportera misstänkta överträdelser

Doles krav på sunda affärsmetoder och en hög etisk standard innebär att vi alla har ett personligt ansvar att varje dag agera i enlighet med dessa principer. Vi har ett delat ansvar att förhindra, korrigera och, om nödvändigt, rapportera misstänkta överträdelser av uppförandekoden. På så sätt kan vi snabbt identifiera och hantera problem innan de växer sig större. Dole tillhandahåller flera olika sätt att rapportera misstänkta överträdelser av uppförandekoden.


Doles onlinerapportering

Du kan rapportera misstänkta överträdelser av uppförandekoden online:

conflicts

Använd din rapporteringsnyckel och lösenord för att följa upp en befintlig rapport:


Viktigt: Tänk på att vår möjlighet att utreda potentiella problem påverkas av den information du rapporterar. Ju mer specifik information du kan tillhandahålla (namn på anställda och andra företag, platser, förlorade intäkter, transaktionens tidpunkt osv), desto bättre kan vi undersöka det potentiella problemet.

Doles telefonrapportering

USA och Kanada: +1.888.236.7527 Koder för internationella gratissamtal: Klicka här
Samtal som mottagaren betalar: +1.770.409.5030

Direktrapportering

Du kan också kontakta följande personer skriftligen eller via telefon och e-post för att ställa frågor eller för att rapportera en överträdelse.

  1. Din närmaste chef eller annan handledare
  2. En representant för personalavdelningen eller en anställd med personalansvar
  3. En anställd vid Doles juridiska avdelning
  4. En anställd vid Doles avdelning för internrevision
Har du frågor gällande Dole eller våra produkter? Besök Dole.com

Läs mer om vårt program för hållbarhet och företagsansvar
genom att besöka DoleCRS.com

Anställda kan skicka in ett förslag eller en idé via: Doles innovationsverkstad