Globální možnosti nahlašování

 

Oznamovací služba je dostupná
24 hodin denně a 365 dní v roce. Podezření na pochybení můžete
(i anonymně) nahlásit jedním z následujících způsobů:

 

 

Chcete-li hlášení provést po telefonu ve svém místním

jazyce - klikněte sem

 

Chcete-li své obavy nahlásit online nebo pomocí webového formuláře ve svém místním jazyce - klikněte sem

Vítejte v oznamovací službě společnosti Amcor

Hlavní důvod, proč si společnost Amcor vybírají spolupracovníci, zákazníci, dodavatelé a ostatní zainteresované strany ke spolupráci, je náš závazek k etickým postupům a otevřeným vztahům.

 

Naše hlavní hodnoty definují, jak se jako spolupracovníci společnosti Amcor máme chovat. Základní hodnoty nastiňují vlastnosti, které od nás zákazníci a další zainteresované subjekty mohou očekávat, a náš Kodex chování stanovuje soubor standardů chování, které se očekávají od všech z nás.

 

 

Jsme pyšní na to, že jednáme správně.

 

Oznamovací služba

Oznamovací služba společnost Amcor je pro všechny spolupracovníky, zákazníky, smluvní pracovníky, hlavní dodavatele a další třetí strany k dispozici jako prostředek k nahlášení obav nebo čehokoli, co by podle vás mohlo představovat:

• Podvod (krádež nebo nesrovnalosti v účetnictví)

• Úplatkářství/korupci

• Neetické/nezákonné jednání

• Střet zájmů

• Porušení zásad nebo pravidel bezpečnosti a ochrany životního prostředí

 

V některých případech může být z důvodu rozdílů v místních zákonech omezeno vaše právo zůstat v anonymitě nebo mohou být omezeny možnosti nahlášení určitých typů obav. Při nahlašování obavy, ať již po telefonu, nebo online, budete informováni o omezeních, která se na danou situaci mohou vztahovat. V případě, že se vám hlášení nepodaří odeslat vzhledem k jeho podstatě, byste měli kontaktovat člena výboru pro oznamování (obecný poradce skupiny, výkonný viceprezident oddělení lidských zdrojů nebo viceprezident skupiny interního auditu), který za všech okolností zachová důvěrnost týkající se vaší totožnosti.

 

Oznamovací službu společnosti Amcor poskytuje nezávislá třetí strana s názvem
„NAVEX Global“. Společnost NAVEX Global je přední poskytovatel oznamovacích služeb pro mnoho mezinárodních společností.

 

Společnost Amcor zavedla zásady pro oznamovatele, ve kterých je popsán účel služby a v nichž jsou uvedeny podrobnosti o tom, jakou podporu obdrží spolupracovníci v případě, že nahlásí obavu.

 

Nahlášení obavy

Proces nahlášení obavy:

• Při nahlašování obavy (jakýmkoliv kanálem) obdržíte informace o možnosti zůstat
v anonymitě.

• Poskytnuté informace budou odeslány výboru pro oznamovatele, který se skládá z vyšších představitelů právního oddělení, oddělení lidských zdrojů a interního auditu.

• Výbor pro oznamovatele určí vhodnou reakci a ve většině případů předá záležitost
k vyšetřování příslušné obchodní skupině.

• Všechny případy jsou hlášeny představenstvu společnosti Amcor.

• Oznámení jsou řešena rychle a diskrétně.

 

Otázky a odpovědi:

Otázka: Bude možné mě identifikovat, pokud své obavy předložím anonymně?

Odpověď:  Nikoliv. Oznamovací službu společnosti Amcor poskytuje nezávislá třetí strana pomocí systémů, do kterých společnost Amcor nemá přístup. Společnost Amcor nemá
k dispozici žádný prostředek, jak zjistit telefonní čísla, e-maily či související IP adresy, které byly použity k nahlášení v této službě.

 

Otázka: Co se stane, když ztratím své „potvrzovací číslo“ či heslo?

Odpověď:  „Potvrzovací číslo“ je jedinečný identifikátor pro každou vznesenou obavu. Pokud číslo nebo heslo někam založíte, není možné z bezpečnostních důvodů poskytnout nové. Bude potřeba vytvořit nový případ a zopakovat detaily obavy

 

Hlášení po telefonu

Hlášení online

Poskytuje NAVEX Global | © 2017 NAVEX Global Všechna práva vyhrazena.