Global indberetning

 

Whistleblower-ordningen er åben 24 timer i døgnet, 365 dage

 om året. Du kan indberette mistanke om forseelser – anonymt, hvis du ønsker det – på en af følgende måder:

 

 

Hvis du vil foretage en indberetning via telefon på dit eget sprog  - klik her

 

Hvis du vil foretage en indberetning online eller via en web-blanket på dit eget sprog  - klik her

Velkommen til Amcors  whistleblower-ordning

Hos Amcor er vores forpligtelse til at udøve forretningsaktiviteter på etisk og ærlig vis en vigtig årsag til, at vores medarbejdere, kunder, leverandører og andre interessenter vælger at samarbejde med os.

 

Amcors kerneværdier definerer medarbejdernes adfærd. Vores kerneværdier omhandler de egenskaber, vores kunder og andre interessenter kan forvente af os, og vores Etiske kodeks fastsætter de standarder, der forventes af alle medarbejdere.

 

Vi sætter en ære i at gøre det rigtige.

 

Whistleblower-ordningen

Amcor whistleblower-ordning er til rådighed for alle medarbejdere, kunder, leverandører, samarbejdspartnere og andre tredjeparter som et middel til at indberette mistanke om anliggender eller forhold, der drejer sig om:

• Bedrageri (tyveri eller regnskabsuregelmæssigheder)

• Bestikkelse/korruption

• Uetisk/ ulovlig adfærd

• Interessekonflikter

• Overtrædelse af politikker og regler om sikkerhed og miljø

 

På grund af forskelle i lokallove kan der være restriktioner vedrørende rettigheden til at være anonym og hvilken type forhold, man kan indberette. Når du foretager en indberetning via telefon eller online, vil du blive informeret om eventuelle restriktioner. Hvis du ikke kan indberette et anliggende på grund af sagens natur, kan du kontakte et medlem af whistleblower-komitéen (Group General Counsel, EVP Human Resources eller VP Group Internal Audit), som altid har tavshedspligt.

 

Amcors whistleblower-ordning er drevet af en uafhængig tredjepart, "NAVEX Global". NAVEX Global er førende leverandør af whistleblower-ordninger til mange multinationale virksomheder.

 

Amcor har en Whistleblower-politik, der angiver formålet med ordningen, og beskriver, hvordan medarbejderne står, hvis de foretager en indberetning.

 

Indberetning af et anliggende

Hvad sker der, når jeg foretager en indberetning?

• Når du foretager en indberetning (telefonisk eller online), får du at vide, om du kan forblive anonym.

• Din indberetning bliver sendt til whistleblower-komitéen, som består af seniorrepræsentanter fra Group Legal, HR og Internal Audit.

• Whistleblower-komitéen tager stilling til sagen, og i de fleste tilfælde sender de den videre til nærmere undersøgelse hos den relevante enhed.

• Alle sager indberettes til Amcors bestyrelse.

• Indberetninger bliver behandlet hurtigt og diskret.

 

Spørgsmål og svar:

Sp. Kan mit navn komme frem, hvis jeg foretager indberetningen anonymt?

Sv.  Nej. Amcors whistleblower-ordning bliver drevet af en uafhængig udbyder, der anvender nogle systemer, Amcor ikke har adgang til. Det er helt umuligt for Amcor at finde ud af, hvilke telefonnumre, emails eller IP-adresser, der er anvendt til indberetningen.

 

Sp. Hvad sker der, hvis jeg mister mit "bekræftelsesnummer" eller min adgangskode?

Sv.  "Bekræftelsesnummeret" er en entydig identifikationskode for en indberettet sag. Hvis du mister nummer eller kode, kan man af sikkerhedsårsager ikke udstede et nyt. Du bliver nødt til at indberette anliggendet som en ny sag og gentage alle informationer.

 

 

 

Indberetning via telefon

Indberetning online

 

Drevet af NAVEX Global | © 2017 NAVEX Global Alle rettigheder forbeholdes.