Wereldwijde meldingsmogelijkheden

 

De Whistleblower Service is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar. U kunt vermeend wangedrag melden – desgewenst anoniem – op een van de volgende manieren:

 

Klik hier als u in uw eigen taal telefonisch melding wilt doen.

 

Klik hier als u een kwestie online of via een webformulier in uw eigen taal wilt melden.

Welkom bij de Amcor Whistleblower Service

Bij Amcor is onze inzet voor ethische praktijken en eerlijke relaties een belangrijke reden waarom onze medewerkers, afnemers, leveranciers en andere belanghebbenden ervoor kiezen om met ons samen te werken.

 

Onze kernwaarden bepalen hoe we ons – als medewerkers van Amcor – gedragen. Onze kernwaarden vatten de karakteristieken samen die onze afnemers en andere belanghebbenden van ons kunnen verwachten; onze gedragscode omschrijft de gedragsnormen die men van ons allemaal verwacht.

 

We zijn er trots op dat we doen wat juist is.

 

De Whistleblower Service

Bij de Amcor Whistleblower Service – een meldpunt voor klokkenluiders – kunnen medewerkers, afnemers, contractanten, belangrijke leveranciers en andere derden terecht om kwesties of vermoedens te melden op het gebied van:

• fraude (diefstal of boekhoudkundige onregelmatigheden)

• omkoping en corruptie

• onethisch of onwettig gedrag

• belangenverstrengeling

• overtredingen van beleidsregels en voorschriften betreffende veiligheid en milieu

 

Wegens verschillen in de lokale wetgeving gelden er in bepaalde gevallen beperkingen op uw recht om anoniem te blijven of op het soort kwestie dat u kunt melden. Wanneer u uw bezorgdheid telefonisch of online meldt, wordt u geïnformeerd over de eventuele beperkingen die van toepassing zijn. Voor het geval u niet in staat bent verslag te doen wegens de aard van de kwestie, kunt u contact opnemen met een lid van het Whistleblower Committee (Group General Counsel, EVP Human Resources of VP Group Internal Audit) die uw vertrouwelijkheid te allen tijde zal respecteren.

 

De Amcor Whistleblower Service wordt verstrekt door een onafhankelijke externe provider genaamd ‘NAVEX Global’. NAVEX Global is een toonaangevende leverancier van meldpunten voor klokkenluiders aan veel multinationale ondernemingen.

 

Amcor heeft een klokkenluidersbeleid waarin het doel van deze service en de wijze waarop medewerkers worden ondersteund als ze melding doen, worden omschreven.

 

Een kwestie melden

Stappen bij het melden van een kwestie:

• Wanneer u (via een van beide kanalen) een kwestie meldt, krijgt u informatie over het feit of u al dan niet anoniem kunt blijven.

• De door u verstrekte informatie wordt doorgegeven aan het Whistleblower Committee, dat bestaat uit leidinggevende vertegenwoordigers van Group Legal, HR en Internal Audit.

• Het Whistleblower Committee bepaalt de juiste respons en verwijst de zaak meestal door voor nader onderzoek door de desbetreffende Business Group.

• Alle gevallen worden gemeld aan de Raad van Bestuur van Amcor.

• Meldingen worden onmiddellijk en discreet behandeld.

 

Vragen en antwoorden:

V.   Kan mijn identiteit bekend worden als ik mijn bezorgdheid anoniem meld?

A.  Nee. De Amcor Whistleblower Service wordt gehost door een onafhankelijke externe provider op systemen waartoe Amcor geen toegang heeft. Amcor kan op geen enkele manier vaststellen welke telefoonnummers, e-mailadressen of geassocieerde IP-adressen zijn gebruikt om gevallen aan de service te melden.

 

 

V.   Wat gebeurt er als ik mijn ‘bevestigingsnummer’ of wachtwoord verlies?

A.  Het ‘bevestigingsnummer’ is een unieke identificatie voor elke gemelde kwestie. Als u uw nummer of wachtwoord verliest, kan er om veiligheidsredenen geen nieuw nummer of wachtwoord worden verstrekt. U dient een nieuw geval te creëren en de details van de kwestie opnieuw op te geven.

 

 

Telefonisch melden

Online melden

Aangeboden door NAVEX Global | © 2017 NAVEX Global Alle rechten voorbehouden.