Globala rapporteringsalternativ

 

Visselblåsartjänsten är tillgänglig hela dygnet och 365 dagar om året. Du kan rapportera misstänkta tjänstefel – anonymt, om du vill – på ett av följande sätt:

 

Rapportera per telefon på lokalt

språk - klicka här

 

Berätta om ett problem online eller använd ett webbformulär på lokalt språk  - klicka här

Välkommen till Amcors visselblåsartjänst

Amcors förpliktelse att följa etiska principer och skapa ärliga relationer är en viktig anledning till att våra medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter väljer att arbeta med oss.

 

Våra kärnvärden definierar hur vi uppträder som anställda i Amcor. Kärnvärdena beskriver de utmärkande drag som våra kunder och andra intressenter kan förvänta sig av oss och vår uppförandekod föreskriver de beteendenormer som vi förväntas följa.

 

Vi är stolta över att handla rätt.

 

Visselblåsartjänsten

Amcors visselblåsartjänst är öppen för alla medarbetare, kunder, uppdragstagare, huvudleverantörer eller andra tredje parter. Det är ett sätt att rapportera problem eller annat beteende som du misstänker kan utgöra:

• Bedrägeri (stöld eller bokföringsfusk)

• Mutbrott/ korruption

• Oetiskt/olagligt beteende

• Intressekonflikter

• Brott mot säkerhets- eller miljöbestämmelser.

 

Skillnader i lokal lagstiftning kan i vissa fall begränsa din rätt att vara anonym eller avgöra vilken typ av problem du kan uppmärksamma. När du rapporterar per telefon eller online får du information om vilka restriktioner som gäller. Om du på grund av ärendets natur inte kan skicka in en rapport ska du i stället kontakta en medlem i visselblåsarkommittén (koncernens General Counsel, vice-VD för personalavdelningen eller VP för koncernens internrevision) som alltid låter dig vara anonym.

 

Amcors visselblåsartjänst tillhandahålls av en tredje part som kallas NAVEX Global. NAVEX Global är en ledande leverantör av visselblåsartjänster till många multinationella företag.

 

Amcor har en visselblåsarpolicy som beskriver syftet med tjänsten och ger information om det stöd som medarbetare får om de lämnar en rapport.

 

Rapportera ett ärende

Så här rapporterar du:

• När du rapporterar ditt ärende (via ett av de två alternativen) får du reda på om du kan vara anonym eller inte.

• Den information du lämnar skickas till visselblåsarkommittén, som består av erfarna representanter från koncernens rättsavdelning, personalavdelning och internrevision.

• Visselblåsarkommittén avgör vilken åtgärd som är lämplig och skickar i de flesta fall ärendet vidare till relevant avdelning inom koncernen för utredning.

• Alla ärenden rapporteras till Amcors bolagsstyrelse.

• Rapporterna hanteras omedelbart och diskret.

 

Vanliga frågor

F.   Kan jag bli identifierad om jag rapporterar anonymt?

S.  Nej. Amcors visselblåsartjänst drivs av en oberoende tredje part med hjälp av system som Amcor inte har åtkomst till. Det är omöjligt för Amcor att se vilka telefonnummer, e-postmeddelanden eller IP-adresser som har använts för att rapportera ärenden till tjänsten.

 

F.   Vad händer om jag tappar bort mitt bekräftelsenummer eller lösenord?

S.  Bekräftelsenumret är unikt för varje ärende. Om du förlorar ditt nummer eller lösenord är det av säkerhetsskäl inte möjligt att få ett nytt. I sådant fall måste du skapa en ny rapport och upprepa informationen du lämnat.

 

Rapportera på telefon

Rapportera online

Driven avNAVEX Global | © 2017 NAVEX Global Med ensamrätt.