Često postavljana pitanja

1. Koje bi informacije trebale biti oglašene na ovoj stranici?

ETHOS Line zamišljen je kao sredstvo za zaprimanje prijedloga, upita i eventualnih kršenja. Dvije su mogućnosti za slanje poruka, ovisno o njihovoj prirodi.

1. Financije, računovodstvo i revizija

 • Problematika vezana uz računovodstvo, interni nadzor računovodstva ili reviziju.
 • Nezakonite ili sumnjive radnje koje mogu utjecati na pripremu financijskih izvješća.
 • Nepoštivanje opće prihvaćenih računovodstvenih načela i revizorskih standarda
 • Pritužbe o nekonsolidiranim stavkama i neusklađenim transakcijama koje bi se trebale nalaziti u financijskim izvješćima.
 • Bilo koji oblik financijske prijevare od strane zaposlenika ili trećih stranaka povezanih s tvrtkom CEMEX.

2. Etika, upravljanje i provedba pravila - Etika i provedba pravila:

 • Neetične ili nezakonite radnje koje se odnose na:
 • Odnose s klijentima ili dobavljačima, uključujući bilo koji oblik diskriminacije, lažno predstavljanje u svezi raspoloživosti i/ili kvalitete proizvoda, nepoštivanje propisa i zakonodavstva o trgovini i tržišnom natjecanju, nepoštenu trgovačku praksu i prihvaćanje ili davanje neodobrenih ili neprikladnih darova, usluga i drugih znakova pažnje.
 • Odnose s vladom, uključujući nepoštivanje zakona, propisa, standarda i drugih pravnih odredbi te nezakonite ili neprikladne radnje koje obuhvaćaju odnose s vladom kao klijentom, dobavljačem, dioničarem ili promotorom.
 • Odnose sa zajednicom, uključujući ugrožavanje budućnosti tvrtke CEMEX, kvalitete odnosa s lokalnom zajednicom podržavanjem djelomičnih ili kratkoročnih rješenja i traženje ili prihvaćanje osobne koristi ili pomoći za posao u javnoj službi u zamjenu za podršku koju pruža tvrtka CEMEX.
 • Neprikladnu uporabu imovine, uključujući neprikladne ili upitne radnje koje uključuju djelovanje ili novčane transakcije tvrtke CEMEX, krađu ili neovlašteno prisvajanje bilo kakve imovine tvrtke ili uporabu imovine tvrtke CEMEX za nezakonite radnje.
 • Druge radnje koje obuhvaćaju stvarni ili potencijalni sukob interesa, sigurnost i zdravlje na radnom mjestu, odgovornost prema okolišu, neprikladnu uporabu povjerljivih informacija.

- Upravljanje:

 • Pitanja vezana uz način na koji se upravlja tvrtkom CEMEX ili kako je organizirana.
 • Probleme vezane uz organizaciju i funkcije uprave društva i visoko pozicioniranih direktora tvrtke CEMEX.

2. Tko će dokumentirati moju prijavu?

NAVEX Global NAVEX Global je vanjski dobavljač koji ima puno iskustva u razvoju programa namijenjenih poboljšanju etičnosti na radnom mjestu i smanjivanja problema. NAVEX Global će dokumentirati vaš prigovor i prenijeti ga u Cemex.

3. Tko će voditi slučajeve u Cemex-u?

Kada NAVEX Global dokumentira vašu prijavu, obradit će je, ovisno o slučaju, Povjerenstvo za revizije, Odbor za etičnost ili Glavna uprava. Provest će se istraga u skladu s politikom rada CEMEX-a. Ako nam date kontaktne podatke, dobit ćete odgovor. Vrijeme odgovora ovisi o složenosti slučaja.

4. Koja je odgovornost Povjerenstva za revizije?

Povjerenstvo za revizije je, između ostalog, odgovorno za odobravanje transakcija povezanih stranaka, odabir i zapošljavanje vanjskih revizora tvrtke te razmatranje ključnih računovodstvenih politika tvrtke. Nadalje, povjerenstvo za revizije dužan je prema zakonu utvrditi postupke za povjerljive i anonimne prijave zaposlenika koje se odnose na upitne računovodstvene ili revizorske postupke. Ovaj postupak mora biti u skladu s pravnim zahtjevima.

5. Koja je odgovornost Etičkog odbora?

Njihova je odgovornost da osiguraju da naše vrednote ostanu na snazi i šire se organizacijom, da pruže strukturirani pristup razrješavanju etičkih pitanja, zajamče globalnu dosljednost u tumačenju i provedbi kodeksa, djeluju kao savjetodavno tijelo i provode istrage kada je to potrebno.

6. Hoće li moja pritužba biti obrađena kao anonimna i povjerljiva?

Da, sve pritužbe zaprimljene putem ETHOSline bit će obrađene kao povjerljive i, ako tako odaberete, anonimno. Budući da će nam možda zatrebati dodatne informacije u svezi s pritužbom, ipak Vam preporučujemo da priložite adresu e-pošte (koji može biti anoniman). Adresu možete stvoriti na bilo kojem od sljedećih davatelja usluge: HotMail, Yahoo! Mail, Gmail. Obično se na početnoj stranici nalazi veza (Sign Up – Registrirajte se) za stvaranje novog adresu.

7. Kako će moji prijedlozi ili upiti biti obrađeni?

Tvrtka CEMEX potiče otvorenu komunikaciju sa zaposlenicima. Prijedlozi i upiti će biti obrađeni promptno i povjerljivo. Ako priložite podatke za kontakt, možda ćemo Vam se obratiti ako zatrebamo dodatne informacije ili ako taj slučaju zahtijeva odgovor.

8. Je li ETHOSline sigurno web-mjesto?

ETHOSline koristi tehnologiju Secure Sockets Layer (SSL) koja jamči da su svi podaci poslani na ETHOSline šifrirani i zaštićeni od otkrivanja trećim stranama.

9. Mogu li web-mjestu ETHOSline pristupiti izvana?

Da, web-mjestu ETHOSline možete pristupiti s bilo kojeg računala s pristupom internetu na sljedećoj sigurnoj web-adresi: https://wb.cemex.com.Linijom ETHOSline upravlja treće lice, NAVEX Global, i ona stoji na raspolaganju 24 sata dnevno, sedam dana tjedno. NAVEX Global bilježi Vaš problem i prosljeđuje informacije u CEMEX.