English العربية Magyar עברית Melayu Hrvatski Čeština Polski Latviešu Español Français ไทย Deutsch
שאלות נפוצות בקשר ל- ETHOSline

1. מהו המידע שיש לשלוח ב- ETHOSline ?

ETHOSline נוצר על מנת לטפל בהצעות, שאלות, ודיווחים על הפרות אפשריות. תוכל להגיש מידע און-ליין או באמצעות הטלפון, בקשר לנושאים הבאים:

1. נושאי כספים, חשבונאות וביקורת:
שאלות הקשורות לחשבונאות, בקרה חשבונאית פנימית או ביקורת

התנהגות לא חוקית או חשודה שעלולה להשפיע על הכנת המידע הפיננסי

אי מילוי עקרונות חשבונאיים וסטנדרטים של ביקורת מקובלים

תלונות בנוגע לגופים לא-מאוחדים ועסקאות החורגות מהמאזן שיש לבדוק בדו"חות הכספיים

כל צורה של הונאה כספית שבוצעה על-ידי עובדים או גורמי צד שלישי הקשורים לסמקס


2. אתיקה, מינהל וציות לכללים
- אתיקה וציות לכללים
פעולות לא אתיות או לא חוקיות הקשורות ל:

קשרים עם עובדים, כולל תהליך גיוס עובדים (כל צורה של אפליה או יצירת ציפיות שווא), אי-ציות לתקנות ולחוקי העבודה, כל צורה של הטרדה ופעולות לא אתיות הכרוכות בשיתוף פעולה.

קשרים עם לקוחות או ספקים, כולל כל צורה של אפליה, מצגי שווא בנוגע לזמינות ו/או איכות של מוצרים, אי-ציות לתקנות ולחוקי המסחר והתחרות, פעולות מסחר לא הוגנות וקבלה או הענקה של מתנות, שירותים או מחוות אחרות שאינן מורשות או אינן הולמות

קשרים עם ממשלות, כולל אי-עמידה בחוקים, בתקנות, בסטנדרטים ובתנאי חוק אחרים, וכן פעולות לא חוקיות או לא ראויות הקשורות ליחסינו עם הממשלה כלקוח, כספק, כבעל מניות או כמקדם עסקים.

קשרים עם הקהילה כולל סיכון עתידה של סמקס או איכות יחסיה עם הקהילות המקומיות על-ידי תמיכה בפתרונות חלקיים או לטווח הקצר, ובקשה או קבלה של הטבות אישיות כלשהן או סיוע לנשיאה במשרה ציבורית בתמורה לתמיכה שתינתן על-ידי סמקס

שימוש בלתי-ראוי בנכסים כולל פעולות בלתי-ראויות או חשודות בהתייחס לפעילות התפעול או ניהול הכספים של סמקס, גניבה או מעילה של כל נכס מנכסי החברה או שימוש בנכס של סמקס למטרת פעולה בלתי-חוקית.

פעולות אחרות הקשורות לניגודי אינטרסים ממשיים או פוטנציאליים, בטיחות ובריאות במקום העבודה, אחריות סביבתית ושימוש בלתי הולם במידע סודי


כל נושא אחר הקשור לחוקים ולתקנות המתייחסים ולמדיניות של סמקס בנושאים אלה.

מינהל:
בעיות הקשורות לאופן שבו סמקס מנוהלת או מאורגנת

נושאים הקשורים לארגון ולפונקציות של הדירקטוריון, וועדות הדירקטוריון. וההנהלה הבכירה

2. מי יתעד את הבעיה שלי?

NAVEX Global Inc.. ("הרשת") הינה ספק חיצוני הפועל מחוץ לארה"ב, שהינו בעל ניסיון רב בפיתוח תוכניות לטיפוח מקום עבודה אתי ובסיוע לצמצום סיכונים. הרשת תתעד את בעייתך ותעביר את המידע אל חברת סמקס לשם חקירה ומעקב.

3. מי בסמקס יטפל במקרה?

לאחר שהרשת תתעד את בעייתך, היא תועבר לפתרון אל ועדת הביקורת, ועדת האתיקה או ההנהלה הבכירה, לפי הנדרש. תיערך חקירה בהתאם למדיניותה של סמקס. אם תספק מידע ליצירת קשר, יתכן שתקבל תשובה לדיווח שהגשת. זמן התשובה עשוי להשתנות בהתאם למורכבות המצב.

4. מהם תחומי האחריות של ועדת הביקורת?

בין היתר, ועדת הביקורת אחראית לאישור עסקאות עם גופים קשורים, לבחירה והעסקה של המבקרים החיצוניים של החברה ולבדיקת קווי המדיניות החשבונאית הקריטיים של החברה. כמו-כן נדרשת ועדת הביקורת על פי חוק לקבוע נהלים להגשת דיווחים בסודיות ובאנונימיות על-ידי עובדים על בעיות הקשורות לעניינים מעוררי חשד בנושאי חשבונאות או ביקורת. נוהל זה מיועד לענות על דרישות החוק האמור.

5. מהם תחומי האחריות של ועדת האתיקה?

בין תחומי האחריות שלה, הוועדה צריכה להבטיח קיום ויישום הערכים שלנו ברחבי הארגון, לספק גישה מבנית לפתרון נושאי אתיקה, להבטיח אחידות עולמית בפירוש ובאכיפה של הקוד, לפעול כוועד מייעץ ולנהל חקירות בעת הצורך.

6. האם התלונה שלי תטופל בעילום-שם ובסודיות?

כן, כל הדיווחים שיתקבלו באמצעות ETHOSline יטופלו בסודיות, ואם תרצה בכך, בעילום-שם. מאחר שיתכן שיהיה צורך לבקש ממך מידע נוסף בקשר לדיווח שלך, אנו ממליצים שתספק כתובת דואר אלקטרוני (אפשר גם כתובת כללית). באפשרותך לעבור בחינם לכמה ספקים כולל הספקים הבאים -Hotmail‏, Yahoo! Mail ו- Gmail כדי ליצור חשבון משלך. בדרך כלל בדף הכניסה מוצג קישור (הרשמה) ליצירת חשבון דואר אלקטרוני חדש.

7. כיצד תטופל ההצעה או השאלה שלי?

סמקס מעודדת תקשורת פתוחה עם עובדיה. הצעות ושאלות יטופלו במהירות ובסודיות. אם תספק פרטים ליצירת קשר, יתרן שנפנה אליך אם נזדקק למידע נוסף או כאשר המקרה דורש תגוב

8. האם אתר ETHOSline מאובטח?

ETHOSline משתמש בטכנולוגיית Secure Socket Layer‏ (SSL) המבטיחה שכל המידע שיישלח ל- ETHOSline יהיה מוצפן ומוגן מפני חשיפה לגורמי צד שלישי.

9. האם אוכל להכנס ל- ETHOSline בגישה חיצונית?

כן, באפשרותך לגשת ל - ETHOSline באמצעות כל מחשב בעל גישה לאינטרנט בכתובת האינטרנט המאובטחת הבאה https://wb.cemex.com.ETHOSline מנוהלת על-ידי צד שלישי, NAVEX Global – "הרשת", והיא זמינה 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, NAVEX Global תתעד את בעייתך ותעביר את המידע אל סמקס