Biežāk uzdotie jautājumi

1. Kādu informāciju būtu jāiesniedz, izmantojot ETHOS Line?

ETHOS Line ir izveidota ierosinājumu un jautājumu iesniegšanai, kā arī ziņošanai par iespējamiem pārkāpumiem. Lai iesniegtu savu pretenziju, atkarībā no tās veida ir divas iespējas:

1. Finanšu, grāmatvedības un revīzijas jautājumi

 • Jautājumi saistībā ar grāmatvedības, iekšējās grāmatvedības kontroles un revīzijas jautājumiem.
 • Nelikumīgas vai aizdomīgas darbības, kas var ietekmēt finanšu informācijas sagatavošanu.
 • Neatbilstība vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem un revīzijas standartiem.
 • Sūdzības par nekonsolidētiem uzņēmumiem un ārpusbilances darījumiem, kuri būtu iekļaujami finanšu pārskatos.
 • Jebkāda veida darbinieku vai trešo personu finanšu pārkāpumi saistībā ar CEMEX.

2. Ētika, vadība un atbilstība - Ētika un atbilstība: Neētiski vai nelikumīgi darījumi saistībā ar:

 • Attiecības ar darbiniekiem, tai skaitā darbā pieņemšanas process (jebkāda veida diskriminācija vai nepamatotu cerību sniegšana), neatbilstība darba likumdošanai un noteikumiem, jebkāda veida aizskārums un neētiskas darbības, ieskaitot sadarbību.
 • Attiecības ar klientiem vai piegādātājiem, tai skaitā jebkāda veida diskriminācija, nepatiesi apliecinājumi saistībā ar produktu pieejamību un/vai kvalitāti, neatbilstība tirdzniecības un konkurences likumdošanai un noteikumiem, neobjektīvi tirdzniecības paņēmieni, neatļautu vai neatbilstošu dāvanu, pakalpojumu un citu laipnības izpausmju pieņemšana un došana.
 • Attiecības ar valdību, tai skaitā neatbilstība likumdošanai, noteikumiem, standartiem un citām juridiskām prasībām, kā arī nelikumīgas vai nepareizas darbības, kas skar mūsu, kā klientu, piegādātāju, dalībnieku vai sponsoru attiecības ar valdību.
 • Attiecības ar sabiedrību, tai skaitā kompromisi saistībā ar CEMEX nākotni vai attiecību ar sabiedrību kvalitāti, atbalstot daļējus vai īslaicīgus risinājumus, kā arī pieprasot vai pieņemot jebkādus personīgus labumus vai palīdzību, lai ieņemtu sabiedrisku posteni apmaiņā pret CEMEX sniegtu atbalstu.
 • Neatbilstoša aktīvu izmantošana, tai skaitā neatbilstošas vai apšaubāmas darbības saistībā ar CEMEX saimniecisko darbību vai naudas pārvaldības aktivitātēm, sabiedrības aktīvu zādzība vai izšķērdēšana vai CEMEX aktīvu izmantošana nelikumīgās darbībās.
 • Citas darbības saistībā ar faktiskiem vai iespējamiem interešu konfliktiem, drošību un veselību darba vietā, atbildību par vides aizsardzību un nepareizu konfidenciālās informācijas izmantošanu.
 • Jebkādi citi jautājumi saistībā ar piemērojamajiem likumiem un noteikumiem, kā arī saistībā ar CEMEX politiku.

  - Vadība:
  Jautājumi saistībā ar CEMEX pārvaldības vai organizācijas veidu.
  Jautājumi saistībā ar CEMEX valdes, valdes komiteju un augstākās vadības organizāciju un funkcijām.

2. Kurš dokumentēs manu iesniegto informāciju?

NAVEX Global NAVEX Global ir ārējais piegādātājs ar plašu pieredzi darba ētikas veicināšanas un risku samazināšanas veicināšanas programmu izstrādē. NAVEX Global reģistrēs Jūsu sūdzību un nodos informāciju Cemex.

3. Kurš uzņēmumā CEMEX veic šī gadījuma pārvaldību?

Pēc tam, kad NAVEX Global reģistrēs Jūsu sūdzību, tā tiks nosūtīta risināšanai attiecīgi audita komitejai, ētikas komitejai vai galvenajai pārvaldei. Tiks veikta pārbaude saskaņā ar CEMEX politiku. Ja Jūs norādīsiet kontaktinformāciju, Jūs varēsiet saņemt atbildi. Atbildes sniegšanas laiks var variēties atkarībā no situācijas sarežģītības pakāpes.

4. Kāda ir Audita komitejas atbildība?

Cita starpā, Revīzijas komitejas atbildība ir apstiprināt saistīto personu darījumus, izvēlēties un noslēgt līgumus ar Sabiedrības ārējiem revidentiem, pārskatīt Sabiedrības kritisko grāmatvedības politiku. Bez tam, Revīzijas komitejai ir ar likumu noteikta prasība izveidot procedūras konfidenciālai, anonīmai dokumentu pieņemšanai no darbiniekiem saistībā ar šaubīgu grāmatvedību vai revīziju. Šī procedūra ir izstrādāta, lai tiktu ievērotas likumā noteiktās prasības.

5. Kāda ir Ētikas komitejas atbildība?

Tās atbildība cita starpā ir nodrošināt mūsu vērtību ilgstošu dzīvotspēju visā organizācijā, nodrošināt strukturētu pieeju ētisko lietu risināšanai, nodrošināt globālu viengabalainību šī Kodeksa interpretācijā un īstenošanā, darboties kā padomdevēju institūcijai un veikt tiešus izmeklējumus vienmēr, kad tas nepieciešams.

6. Vai mana sūdzība tiks apstrādāta anonīmi un konfidenciāli?

Jā, visas ar ETHOSline palīdzību saņemtās sūdzības tiks apstrādātas konfidenciāli un, ja esat tā vēlējies, arī anonīmi. Sakarā ar to, ka var būt nepieciešama papildu informācija saistībā ar Jūsu sūdzību, iesakām izveidot e-pasta kontu (kas var būt anonīms). Kontu varat izveidot pie jebkura no šiem e-pasta nodrošinātājiem: HotMail, Yahoo! Mail, Gmail. Parasti sākumlapā ir saite (Sign Up) jauna e-pasta konta izveidošanai.

7. Kā mans priekšlikums vai pieprasījums tiks apstrādāts?

CEMEX veicina atklātu komunikāciju ar darbiniekiem. Priekšlikumi un prasības tiks apstrādāti rūpīgi un konfidenciāli. Ja sniegsiet savu kontaktinformāciju, mēs varēsim sazināties ar Jums, ja būs nepieciešama papildu informācija vai ja lietā būs nepieciešams sniegt atbildi.

8. Vai ETHOSline ir droša vietne?

ETHOSline tiek izmantota SSL standarta (Secure Sockets Layer (SSL)) tehnoloģija, kas nodrošina, ka visa uz ETHOSline sūtītā informācija tiek kodēta un aizsargāta pret iespēju, ka tā varētu tikt izpausta trešajām personām.

9. Vai varu piekļūt ETHOSline no ārienes?

Jā, ETHOSline var piekļūt no jebkura datora, kas aprīkots ar piekļuvi internetam, ievadot šādu drošu tīmekļa adresi: https://wb.cemex.com.ETHOSline administrē trešā persona, tīkls NAVEX Global, un tā ir pieejama 24 stundas dienā septiņas dienas nedēļā. Tīkls NAVEX Global dokumentēs jūsu jautājumu un nodos informāciju CEMEX.