English العربية Magyar עברית Melayu Hrvatski Čeština Polski Latviešu Español Français ไทย Deutsch
ETHOSline
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด

CEMEX ปรารถนาให้ยึดมั่นในค่านิยมของเราอย่างต่อเนื่อง และขอให้มีการจัดการประมวลจรรยาบรรณของเราอย่างเพียงพอ ฉะนั้น เราจึงขอให้พนักงานทุกคน ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และสาธารณชน ยื่นข้อเสนอแนะ คำถาม และรายงานการฝ่าฝืนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ETHOSline ช่วยให้ท่านสามารถส่งความคิดเห็น ขอคำแนะนำ และยื่นคำร้องเรียนต่างๆ ได้

แม้ว่าท่านสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวท่านก็ตาม เราขอแนะนำให้ท่านแจ้งที่อยู่อีเมล์กับเรา (ซึ่งอาจเป็นคำกว้างๆ ไม่ระบุเจาะจงก็ได้) เพื่อให้เราสามารถติดต่อท่านได้เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของท่าน หรือเพื่อให้เราสามารถส่งคำตอบที่ท่านได้สอบถามมา ข้อมูลทั้งหลายที่เราได้รับจะเก็บรักษาเป็นความลับทั้งสิ้น CEMEX จะไม่ยอมให้มีการตอบโต้แก้แค้นแต่อย่างใด

 
รายงาน
ออนไลน์
คลิกที่นี่
ทางโทรศัพท์
คลิกที่นี่
ทางอีเมล์
คลิกที่นี่
NAVEX Global ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เป็นผู้จัดการ ETHOSline ซึ่งดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด NAVEX Global จะจัดการเอกสารสำหรับเรื่องร้องเรียนของท่าน และส่งต่อให้ CEMEX
ประมวลจรรยาบรรณ
คลิกที่นี่

คำถาม
ที่พบบ่อย
คลิกที่นี่