Gyakran Feltett Kérdések

1. Milyen információkat lehet az Ethos Line-on keresztül benyújtani?

Az ETHOS Line-t azért hoztuk létre, hogy a javaslatokat, kérdéseket és a Kódex esetleges megszegésének bejelentéseit könnyebben lehessen elküldeni és kezelni. Panaszának benyújtására két lehetősége is van, attól függően, hogy az milyen jellegű:

1. Pénzügyi, számviteli és könyvvizsgálati ügyek

 • A számviteli, belső számvitel-ellenőrzési és könyvvizsgálati ügyekkel kapcsolatban felmerült kérdések
 • Olyan törvénytelen vagy gyanús gyakorlatok, amelyek károsan befolyásolhatják a pénzügyi információk előkészítését
 • Az általánosan elfogadott számviteli elvek és könyvvizsgálati normák megszegése
 • Olyan nem konszolidált tételek és könyvelési mérlegen kívül végrehajtott tranzakciók, amelyek meg kellene jelenjenek a pénzügyi kimutatásokban.
 • Bármilyen, az alkalmazottak vagy a CEMEX-szel kapcsolatban álló külső személyek által elkövetett pénzügyi csalás.

2. Etika, irányítás és megfelelőség - Etika és megfelelőség:

 • Olyan etikátlan vagy törvénytelen esetek, amelyek a következő kategóriákba sorolhatók:
 • Munkavállalói kapcsolatok, ideértve a felvételi folyamatot (a diszkrimináció bármilyen formáját vagy hamis várakozások keltését), a munkaügyi törvények és szabályzatok megszegését, a zaklatást továbbá az etikátlan magatartás – ideértve a kollaborációt is – bármilyen formáját.
 • Ügyfelekkel és beszállítókkal való kapcsolat, ideértve a diszkrimináció bármilyen formáját, a rendelkezésre állással vagy a termékek minőségével kapcsolatos hamis információkat, a kereskedelemre és gazdasági versenyre vonatkozó törvények és szabályozások megszegése, tisztességtelen kereskedelmi eljárások, illetve ajándékok, szolgáltatások és más szívességek jogosulatlan vagy helytelen elfogadása és nyújtása.
 • Állami szervekkel való kapcsolat, ideértve a vonatkozó törvények, szabályzatok, normák és más törvényes előírások megszegését vagy olyan törvénytelen illetve helytelen esetek, amelyekben az állami szervek ügyfélként, beszállítóként, részvényesként vagy kezdeményezőként szerepelnek.
 • Közösségi kapcsolatok, ideértve olyan eseteket, amelyek veszélyeztethetik a CEMEX jövőjét vagy a helyi közösségekkel való kapcsolatainak minőségét részleges vagy rövid távú megoldások támogatásával, továbbá bármilyen személyes juttatás vagy segítség kérését és elfogadását hivatalos pozíció betöltésének érdekében mindezért cserébe a CEMEX támogatását ígérve.
 • A vállalati tulajdon nem megfelelő használata, ideértve a CEMEX-szel kapcsolatos nem megfelelő vagy megkérdőjelezhető pénzügyi műveleteket, lopást, bármilyen vállalati tulajdon hűtlen kezelését vagy illegális tevékenységben való használatát
 • Olyan tevékenységek, amelyek valós vagy lehetséges problémákat vetnek fel az érdekütközéssel, egészség- és munkavédelemmel, környezetvédelemmel és a bizalmas információkkal való visszaéléssel kapcsolatban.
 • Olyan ügyek, amelyek a vonatkozó törvényekkel és szabályzatokkal, illetve CEMEX belső szabályzatával állnak kapcsolatban.

- Irányítás:

 • A CEMEX irányításával és szervezésével kapcsolatos ügyek
 • A CEMEX igazgatótanácsának, bizottságainak és vezetésének szervezésével és működésével kapcsolatos ügyek

2. Ki dokumentálja a kérdésemet?

A NAVEX Global A NAVEX Global olyan külső szolgáltató, amely nagy tapasztalattal rendelkezik a munkahelyek etikusságát előmozdító és a kockázatcsökkentést segítő programok kialakításában. A NAVEX Global dokumentálja a kérdését, és továbbítja az információt a Cemex felé.

3. A Cemex-nél ki foglalkozik az esetekkel?

Miután a NAVEX Global dokumentálta a kérdését, továbbítja azt a Könyvvizsgáló Bizottság, Etikai Bizottság vagy a Senior menedzsment felé megoldás céljából. Ők vizsgálatot folytatnak le a CEMEX politikái szerint. Ha megadott kapcsolattartási adatokat, lehetséges, hogy választ fog kapni. A helyzet bonyolultságától függően változhat a válaszadás ideje.

4. Melyek a Könyvvizsgáló Bizottság feladatai?

A Könyvvizsgáló bizottság felelős többek közt a kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek jóváhagyásáért, a vállalat külső könyvvizsgálóinak kiválasztásáért és alkalmazásáért, illetve a vállalat fontos számviteli szabályzatainak ellenőrzéséért. Ezenfelül a Könyvvizsgáló bizottság törvényes kötelezettsége annak biztosítása, hogy a vállalat alkalmazottai bizalmas módon és névtelenül jelezhessék a problémás számviteli vagy könyvvizsgálati ügyekkel kapcsolatos észevételeiket. Ezt a folyamatot a vonatkozó törvényeknek való megfelelőségért terveztük.

5. Melyek az Etikai Bizottság feladatai?

Az Etikai Bizottság felelőssége a vállalati értékrend fenntartása, az etikai ügyek megoldásának megszervezése, a Kódex értelmezésének és alkalmazásának globális egységesítése, a tanácsadói testület szerepének ellátása, illetve szükség esetén közvetlen vizsgálatok lefolytatása.

6. Biztosított-e a panasz névtelenként és bizalmasként való kezelése?

Igen, az ETHOSline-on keresztül érkező minden üzenetet bizalmasan, és a küldő választásának megfelelően névtelenként kezelünk. Azonban, mivel a panasz megoldásához további információra lehet szükség, ajánlott egy (akár névtelen) e-mail címet. Az alábbiak közül bármelyik szolgáltatónál létrehozhat ingyenes e-mail címet: HotMail, Yahoo! Mail, Gmail. A szolgáltatók kezdőoldalán általában egy hivatkozást találhat (Feliratkozás vagy más néven), amelyre kattintva létrehozhatja e-mail címét.

7. Hogyan kezelik a benyújtott javaslatokat vagy kérdéseket?

A CEMEX bátorítja az alkalmazottakkal való nyílt kommunikációt. A javaslatokat és kérdéseket gondosan és bizalmasan kezeljük. Ha megadja elérhetőségét, kapcsolatba lépünk Önnel, ha az további információkra van szükségünk, vagy ha az ügy választ igényel.

8. Biztonságos oldal az ETHOSline?

Az ETHOSline a Secure Sockets Layer (SSL) technológiát használja, amely titkosítja az ETHOSline-on keresztül küldött információkat, így azokhoz külső személy nem férhet hozzá.

9. A vállalati hálózaton kívülről is elérhetem az ETHOSline oldalát?

Igen, az ETHOSline-t a következő címen: https://wb.cemex.com minden olyan számítógépről elérheti, amely internet-hozzáféréssel rendelkezik.Az ETHOSline rendszert egy harmadik fél kezeli, a NAVEX Global, és napi 24 órában, heti 7 napban elérhető. A NAVEX Global lejegyzi az aggályait és közvetíti az információt a CEMEX számára.