Acţiunile lipsite de etică, ilegale sau iresponsabile pot provoca pierderi sau daune serioase pentru Louis Berger, angajaţii şi clienţii acestuia. De aceea, fiecare are responsabilitatea de a contribui la prevenirea acestor activităţi şi de a menţine cultura noastră privind integritatea. 

Dacă observaţi sau suspectaţi un comportament necorespunzător, raportaţi-l imediat. Adresaţi-vă managerului dvs., Biroului RU, Biroului Consiliului General sau Biroului de Conformitate şi Etică. Deşi vorbitul direct cu superiorul dvs. reprezintă cea mai eficientă modalitate de a vorbi deschis, noi asigurăm şi o opţiune de raportare anonimă: Linia de asistenţă. The Network este un serviciu de raportare independent, care deserveşte Linia de asistenţă. Vă permite să faceţi rapoarte în mod confidenţial, prin Internet sau prin telefon, 24 din 24, 7 din 7.

Raportarea activităţilor care produc prejudicii

Printre exemplele obişnuite de activităţi lipsite de etică, ilegale sau iresponsabile se numără:

  • Comportamentul necorespunzător privind contractele guvernamentale
  • Conflictul de interese
  • Neregulile privind contabilitatea sau auditul
  • Furtul sau frauda
  • Dezvăluirea informaţiilor confidenţiale
  • Folosirea incorectă a bunurilor
  • Încălcările legislaţiei antitrust sau a celei privind concurenţa
  • Tranzacţii necorespunzătoare cu clienţii sau furnizorii
  • Utilizarea sau vânzarea drogurilor ilegale
  • Crearea sau ignorarea pericolelor privind siguranţa

 

VORBIŢI DESCHIS

Dacă observaţi sau suspectaţi un comportament lipsit de etică sau ilegal:


Raportaţi prin intermediul telefoanelor netaxabile
din Statele Unite sau Canada, sunând la:

877-315-9932

24 din 24, 7 din 7. Raportul dvs. poate fi efectuat anonim.

Raportaţi prin Internet
Pentru persoanele DIN Statele Unite sau Canada, faceţi clic aici pentru a completa un raport pe web

Raportaţi prin Internet (internaţional)
Pentru persoanele DIN AFARA Statelor Unite sau Canadei, faceţi clic aici pentru a completa un raport pe web