Ang mga pagkilos na labag sa etika, ilegal o iresponsable ay maaaring magdulot ng malaking pagkalugi o pinsala sa Louis Berger, sa mga empleyado nito at sa mga customer nito. Iyon ang dahilan kung bakit responsibilidad ng lahat na tumulong na pigilan ang mga aktibidad na ito at panatilihin ang ating kultura ng integridad. 


Kung may makita o may pinaghihinalaan kang maling gawain, iulat ito kaagad. Makipag-usap sa isang manager, HR, sa Office of the General Counsel o sa Office of Compliance and Ethics. Bagama’t ang direktang pakikipag-usap sa iyong manager ang pinakamahusay na paraan ng pagsusumbong, nag-aalok din kami ng opsyon na anonymous na pag-ulat: Ang Helpline. Ang Network ay isang hiwalay na serbisyo ng pag-uulat na nagpapatakbo sa Helpline. Nagbibigay-daan ito sa iyong mag-ulat nang kumpidensyal sa pamamagitan ng Internet o telepono, 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo.

Pag-uulat ng Nakakapinsalang Aktibidad

Ang ilang karaniwang halimbawa ng aktibidad na labag sa etika, ilegal o iresponsable ay kinabibilangan ng:

  • Hindi wastong asal sa mga kontrata sa pamahalaan
  • Mga salungatan ng interes
  • Mga hindi pagtutugma sa accounting o auditing
  • Pagnanakaw o pandaraya
  • Pagsisiwalat ng impormasyong pag-aari ng kumpanya
  • Maling paggamit ng mga asset
  • Mga paglabag na antitrust o paglabag sa kumpetisyon
  • Mga hindi wastong pakikipagtransaksyon sa mga customer o vendor
  • Paggamit o pagbebenta ng mga ilegal na gamot
  • Paggawa o pagbabalewala sa mga panganib sa kaligtasan

 

MAGSUMBONG

Kung may makita o may pinaghihinalaan kang gawi na labag sa etika o ilegal:


Mag-ulat sa pamamagitan ng Toll-Free na
Telepono 
Sa Estados Unidos at Canada, tumawag sa:

877-315-9932

24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Maaaring ibigay ang iyong ulat sa anonymous na paraan.

Mag-ulat sa pamamagitan ng Internet Para sa Mga Indbidwal SA LOOB

ng Estados Unidos o Canada, i-click ang dito upang maghain ng ulat sa Web Report via Internet

Mag-ulat sa pamamagitan ng Internet Para sa Mga Indbidwal SA LABAS
ng Estados Unidos o Canada, i-click ang dito upang maghain ng ulat sa Web